Rapporter från Betlehem

Rapporter från Betlehem

Medlemmen i kväkarna Görel Råsmark är just nu deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet, som samordnas av Kyrkornas Världsråd, och skriver regelbundna rapporter från Betlehem. Här är  hennes senaste: Muren genom hjärtat Det går en mur rakt genom Betlehem. Den stänger av…

Från samtalskväll "Vad innebär det att leva ett hållbart liv?"

Från samtalskväll “Vad innebär det att leva ett hållbart liv?”

Hållbarhet gäller inte bara energi, klimat och materiella resurser utan går in på alla områden av livet, exempelvis pedagogik, arbetsliv, ledarskap… Här följer i listform några aspekter av ett hållbart respektive ohållbart liv som framkom under kvällen:   Hållbart  Lägre…

Från en fördjupningsdag om ”concerner” i Osby

Från en fördjupningsdag om ”concerner” i Osby

Skånegruppen samlades den 5 april till en fördjupningsdag i Osby kring ämnet ”concerner”. En ”concern” (saknas ett svenskt ord) är en stark kallelse någon får att göra någonting för världen, att omsätta sin tro i handling. Man kan få en…

Från en retreat om att verka för fred och försoning i vardagen

Från en retreat om att verka för fred och försoning i vardagen

Ur kväkarerfarenheten 4.1 ”Vad går inte människor i döden för – milliontals och på kommando! Men vad vill vi skänka vårt liv åt – frivilligt och ur inre nödvändighet.” Emilia Fogelklou, 1942 Jag uppfattar att Emilia Fogelklou talar om att…

Intryck från dag för lärande om kväkarnas beslutsmetod

Intryck från dag för lärande om kväkarnas beslutsmetod

För kväkarna är ett möte för beslutsfattande en andakt, där de närvarande vänder sig inåt och söker vägledning. Ett beslut får växa fram till någon form av enighet har nåtts. Jag hade deltagit i större och mindre möten inom samfundet…

Intryck från samtalskväll Hur kan jag leva ett hållbart liv -- tema gemenskap 11/2

Intryck från samtalskväll Hur kan jag leva ett hållbart liv — tema gemenskap 11/2

Vi delade våra erfarenheter av vad gemenskap betyder i våra liv. Den sociala gemenskapen är viktig men ibland krävande. Tystnadens enkla gemenskap ger av sin hemliga kraft som förenar oss och gör oss jämlika. Att känna och lita på Guds…

Från ett nyårsfirande på kväkarvis

Från ett nyårsfirande på kväkarvis

Vi är elva människor som samlas på eftermiddagen den 30 december på Svartbäckens retreatgård för att följa den av kväkarna utprovade och fungerande strukturen av stilla samvaro. Tillsammans skapar vi en utgång ur det gångna och en port till det nya…

Tankar efter retreat ”Kom till ro"

Tankar efter retreat ”Kom till ro”

Tankar efter retreaten ”Kom till ro – stilla dagar för kropp och själ” 29 nov–1 dec på Svartbäcken Att komma på retreat är att lämna vardagslivets brus bakom sig och stiga in över tröskeln till ett förberett rum för stillhet…