En annorlunda framtid

En annorlunda framtid

En annorlunda framtid är möjlig i Palestina och Israel. Läs här där en rad kväkarorganisationer ger förslag på hur det ska gå till:

QCEA logo

Quaker House i Bryssel

I Quaker House i Bryssel arbetar även Vännernas samfund i Sverige genom Kväkarnas råd för europeiska frågor –  QCEA , som vi utser en representant till. Det handlar om att skapa dialog i svåra frågor som fred och hållbarhet, klimaträttvisa…

Studieresa i Bryssel

Studieresa i Bryssel

Quaker Council for European Affairs (QCEA) anordnar en studieresa i Bryssel, ”Europe at a Crossroads”, den 14-17 november 2022. Studieresan är en bra möjlighet för unga och gamla vänner att få en känsla för hur Europas institutioner fungerar – och…

Digital samtalscirkel: Building Peace Together

Digital samtalscirkel: Building Peace Together

I början av år 2020 skulle en samtalscirkel om boken ”Building Peace Together” ha hållits på Kväkargården, men corona-epidemin kom i vägen och samtalscirkeln fullföljdes aldrig. Därför startat cirkeln om, med första träff den 11:e oktober, och hålls den här…

Möte om kväkarvittnesbörden i Kortenberg

Möte om kväkarvittnesbörden i Kortenberg

Quaker Peace and Service Consultation (QP&SC) är en mötesplats för kväkare som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete. I början av november möttes kväkare från tio europeiska länder i Kortenberg, Belgien, för att dela erfarenheter och fördjupa sin förankring i…

QCEA ordnar konferens om skydd för flyktingar

QCEA ordnar konferens om skydd för flyktingar

I början av december hålls en kväkarkonferens i Bryssel på temat ”Sanctuary Everywhere” (Fristad överallt). Konferensen anordnas av QCEA (Quaker Council for European Affairs) tillsammans med QPSW (Quaker Peace and Social Witnesses). Du kan läsa mer om konferensen på QCEA:s hemsida,…

Stormöte om framtidens Europa

Stormöte om framtidens Europa

Den 4-6 december i år går ett möte i Bryssel arrangerat av Quaker Council for European Affairs (QCEA) och Quaker Peace and Social Witness där man kommer att samtala kring vad för ett Europa vi kväkare vill se i framtiden och…