Epistel från Nordiska årsmötessamlingen 2022

Epistel från Nordiska årsmötessamlingen 2022

Episteln på svenska Till alla Vänner  Det öppna och vänliga landskapet runt Nordiska folkhögskolan välkomnade oss efter alla pandemier och det krig som pågår i Europa. De människor som skapade denna plats såg verkligen ”Ljuset genom sprickan” som Leonard Cohen…

Årsmöteshälsning 2020

Årsmöteshälsning 2020

I likhet med många – kanske alla – årsmöten världen över har de svenska kväkarna nödgats hålla sitt årsmöte på Zoom, utan de livgivande personliga mötena, utan internat, utan tema. Vi har genomfört de nödvändigaste uppgifterna, som att anta nya…

Hälsning från årsmötet 30 maj - 2 juni på Svartbäcken

Hälsning från årsmötet 30 maj – 2 juni på Svartbäcken

Till Vänner överallt Till det 85:e svenska årsmötet samlades vi på Svartbäcken. Vi gladdes åt att gästas av Vänner från Norge, Finland, Storbritannien, Irland, Tyskland och EMES. Årets tema var andakten. Årsmöteskommittén hade på inbjudan till mötet bett deltagarna att…