Nytt nummer av Fredsbladet

Nytt nummer av Fredsbladet

Välkommen att läsa vårnumret av Fredsbladet, en e-tidning utgiven av Fredskommittén, som ställer frågan: Måste den sista lösningen för att lösa en konflikt alltid vara våldet? Det finns många som påstår att människan är så skapad att det oundvikligen måste bli så: Att…

Rapport från ett dialogmöte på UD

Rapport från ett dialogmöte på UD

I samband med krigsutbrottet i Ukraina den 24 februari skickade Fredskommittén solidaritetshälsningar till kväkarna i båda Ukraina och Ryssland. Den 23 mars deltog Håkan Carlsson, medlem i Fredskommittén, som representant för kväkarsamfundet i ett terminsvis återkommande dialogmöte anordnat av UD:s…

Andakter för Ukraina

Andakter för Ukraina

I ljuset av det pågående kriget i Ukraina anordnas en rad andakter världen över, varav många är digitala. FWCC, Friends World Committee for Consultation, har en samlingssida där du kan läsa mer om olika andakter och hur du kan delta…

Ned med vapnen!

Ned med vapnen!

Uttalande om det tragiska kriget i Ukraina från kväkarsamfundets Fredskommitté Efter vart och ett av de två förödande världskrigen ropade mänskligheten ”aldrig mera krig!” I dag är Europa åter i krig. Återigen har politiker valt svärdet framför förhandlingsbordet, trots att…

Läs Vinternumret av Fredsbladet

Läs Vinternumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa vinternumret av Fredsbladet – en e-tidning utgiven av kväkarnas fredskommitté. Det kommer inte att ta dig många minuter att läsa tidningen, eftersom detta nummer är mycket kort. Men ämnet den tar upp berör varenda en av oss här och nu:…

Höstnumret av Fredsbladet

Höstnumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa höstnumret av Fredsbladet – en e-tidning utgiven av Fredskommittén i svenska kväkarsamfundet. I detta nummer kan du läsa om det som under Förenta nationernas nyss avslutade klimatkonferens (COP 26) blev elefanten i rummet: det oöverblickbara koldioxidavtryck som all…

19-21 november: fredskonsultation hos EMES

19-21 november: fredskonsultation hos EMES

EMES, Europa- och Mellanöstern-sektionen av FWCC (Friends World Committee for Consultation) håller ett årligt möte kallat ”Peace and Service Consultation”. I år äger mötet rum 19-21 november. Det är digitalt och gratis. Årets tema är ” 19 to Sunday 21…

Hur svarade politikerna?

Hur svarade politikerna?

Den 12 juli 2021 uppvaktade två medlemmar ur kväkarsamfundet Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning. Våra medlemmar överlämnade en skrivelse där en fråga ställdes: Varför har inte Sverige ställt sig bakom FN:s avtal om ett förbud mot kärnvapen? Samma skrivelse skickades…