Höstnumret av Fredsbladet

Höstnumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa höstnumret av Fredsbladet – en e-tidning utgiven av Fredskommittén i svenska kväkarsamfundet. I detta nummer kan du läsa om det som under Förenta nationernas nyss avslutade klimatkonferens (COP 26) blev elefanten i rummet: det oöverblickbara koldioxidavtryck som all…

19-21 november: fredskonsultation hos EMES

19-21 november: fredskonsultation hos EMES

EMES, Europa- och Mellanöstern-sektionen av FWCC (Friends World Committee for Consultation) håller ett årligt möte kallat ”Peace and Service Consultation”. I år äger mötet rum 19-21 november. Det är digitalt och gratis. Årets tema är ” 19 to Sunday 21…

Hur svarade politikerna?

Hur svarade politikerna?

Den 12 juli 2021 uppvaktade två medlemmar ur kväkarsamfundet Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning. Våra medlemmar överlämnade en skrivelse där en fråga ställdes: Varför har inte Sverige ställt sig bakom FN:s avtal om ett förbud mot kärnvapen? Samma skrivelse skickades…

Sommarnumret av Fredsbladet

Sommarnumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa sommarnumret av Fredsbladet, en e-tidning utgiven av Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna. För att uppmärksamma årsdagarna av bombningarna av Hiroshima och Nagasaki 1945 (6-9 augusti) brukar Fredsbladets sommarnummer handla om något ur atombombens historia. Så även denna gång. Med hjälp av bland…

Skrivelse överlämnad till Utrikesdepartementet

Skrivelse överlämnad till Utrikesdepartementet

Den 12 juli 2021 överlämnade Peter Jansson, medlem i arbetsutskottet, och Sharon Gustafsson, ombud i Fredskommittén, en skrivelse från samfundet till Magnus Lenefors, tjänsteperson vid Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS) med mångårig erfarenhet båda utomlands och inrikes. Syftet…

Vännernas samfund stödjer viktigt finskt fredsinitiativ

Vännernas samfund stödjer viktigt finskt fredsinitiativ

Den finska presidenten Sauli Niinistö har tagit initiativet till ett toppmöte mellan länderna i OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och de globala stormakterna, för att genom dialog minska den tilltagande spänning som råder i Östersjöområdet.  Tillsammans med…

Vapenskrammel i vårnumret av Fredsbladet

Vapenskrammel i vårnumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa vårnumret av Fredsbladet, en digital tidning utgiven av Fredskommittén. Denna gång kretsar temat kring fyra ”V:n”: Vapenskrammel, Våld, Värnplikt och Vapenvägran. Du får ta del av olika förhållningssätt till dessa fyra ”V:n” – bland annat från Försvarsmakten, tre unga svenska kvinnor och två män…

Mystik och aktivism

Mystik och aktivism

Referat från föredraget ”Mystik och Aktivism  – berättelse från kväkarnas 370-åriga fredsarbete” som den 28 februari 2021 hölls via Zoom-länk av Julia Ryberg (samfundspedagog) och Sharon Gustafsson (ombud i Fredskommittén).  Föredraget ingick i Kväkargårdens vårprogram * År 1947 fick det internationella…