Arbetsretreat på Svartbäcken

Arbetsretreat på Svartbäcken

Quaker Voluntary Action ordnar en arbetsretreat på Svartbäcken, nära Rimbo, från 14-21 juli 2024. Kostnaden är £210. Detaljer och ansökningsblankett är här: https://qva.org.uk/sweden/

Retreater i höst

Retreater i höst

Retreater på Svartbäcken 29 september – 1 oktoberAtt söka klarhetVi använder kväkarnas praxis att söka klarhet i någon fråga eller dilemma du har med dig till retreaten. Vi umgås i tystnadens gemenskap, guidad meditation, samtal ur tystnaden, labyrintvandring och stilla…

Retreat: Stilla dagar i försommartid

Retreat: Stilla dagar i försommartid

Hålles i Alvesta fredag 2 juni klockan 18.00 till söndag 4 juni 13.00 (hänsyn tas till tågtider).Vårt tema blir Glädje. Om hur vi tar vara på den vardagliga glädjen och den djupaste glädjen inom oss. Julia Ryberg leder oss. Helgen kostar…

Referat: Klimatkrisen och vi

Referat: Klimatkrisen och vi

Referat från endagsretreaten ”Klimatkris, miljö och hållbarhet – var står jag, var står vi?”, 2019-09-21. Hur möter vi yttre hot som är många gånger större än de mänskligheten mött tidigare? Hur hanterar vi det faktum att kunskapen om och åtgärderna för…

Referat: En dag i andakt

Referat: En dag i andakt

Referat från endagsretreaten En dag i andakt, 2019-08-24. Det är en speciell känsla att sitta en hel dag i andakt. Rummet, tiden, närvaron transformeras sakta. Inget att göra, bara vara, tillsammans, i ett enda nu, ett evighets-nu. Ibland upplevs tidstempus…

Referat från retreat om William Penn

Under en dag på Kväkargården läste vi texter av William Penn (1644–1718), vi fick höra berättas om hans liv och fick möjlighet att delge varandra tankar kring detta. Penn, som var född in i en högt uppburen släkt, kom i…

Online-retreat med Emilia Fogelklou

Online-retreat med Emilia Fogelklou

Woodbrooke Quaker Study Centre i England erbjuder en 6-veckors online-retreat med inspiration av den svenska kväkaren Emilia Fogelklou. Retreaten är på engelska och leds av Julia Ryberg. Den börjar 19 februari och avslutas 1 april. Det finns några platser kvar.