Dags att ställa om till en mer hållbar livsstil

Dags att ställa om till en mer hållbar livsstil

”Som författaren och kväkaren Elin Wägner uttryckte det redan 1940 så behöver vi inte bara fred på jorden utan också fred med jorden.” 

Texten ovan är hämtad från den artikel som Arbetsgruppen fred och mänskliga rättigheter inom Sveriges kristna råd, SKR, publicerat i tidningen Dagen den 19 november. Kväkarnas representanter i arbetsgruppen är Julia Ryberg och Peter Jansson. Läs gärna artikeln.

Kyrkornas globala vecka har funnits sedan 2005 och firas i november månad för att ge särskilt uppmärksamhet åt globala rättvisefrågor.