Det är krig i Ukraina.  Var står vi?

Det är krig i Ukraina.  Var står vi?

Sedan 1660 talet har kväkarna arbetat för fred. Hur arbetet har sett ut har berott inte bara på de historiska skeenden de ställts inför utan också på de individuella ställningstagandena hos den enskilda kväkaren.

I dag ställs kväkare inför nya utmaningar.  Det pågår ett krig i Europa. Risker finns att detta krig kan utveckla sig till ett världskrig. Hur ska man som kväkare förhålla sig till detta? 

I hopp om att bidra till klarhet i denna svåra fråga vill Fredskommittén föreslå två texter som belyser hur kväkare i andra europeiska länder har reflekterat.

Här kan du läsa en svensk översättning av ett reportage om kväkare publicerad 2023-02-27 i en av Hollands ledande morgontidningar NRC.

Northern Friends Peace Boards webbsida kan du på engelska läsa sammanfattningen av det digitala möte som de i samband med ettårsdagen av kriget i Ukraina anordnade för att tillsammans med ett femtiotal deltagare utforska fredsfrågans komplexitet.  Syftet var att söka klarhet och en djupare förståelse av var man själv står.  Mötet inleddes med att fyra olika kväkare delade med sig av sina personliga reflektioner.  Sedan följde en andakt ur tystnaden, där plats gavs för deltagarna att ge ord åt sina känslor, rädslor och djupa längtan efter fred.  

Fler lästips: