Digital samtalscirkel: Building Peace Together

Digital samtalscirkel: Building Peace Together

I början av år 2020 skulle en samtalscirkel om boken ”Building Peace Together” ha hållits på Kväkargården, men corona-epidemin kom i vägen och samtalscirkeln fullföljdes aldrig. Därför startat cirkeln om, med första träff den 11:e oktober, och hålls den här gången via det digitala mötesverktyget Zoom.

Boken

Boken ”Building Peace Together – a practical resource” är utgiven 2018 av QCEA (Quaker Council for European Affairs).

Om du vill ha ett fysiskt ex av boken finns den till försäljning på Kväkargården, eller som lånebok i Kväkarbiblioteket. Som e-bok i pdf-format finns boken också fritt tillgänglig för nedladdning.

Träffarna

Under hösten 2020 börjar samtalscirkeln om från början och samtalen sker via Zoom.

En första träff sker 11 oktober. Under november har vi uppehåll på grund av årsmötet, men sedan träffas vi andra söndagen varje månad kl. 16–17. Inloggning sker med samma ”meeting ID” som till andakterna.

Precis som tidigare sker samtalen i form av samtal ur andakten, med utgångspunkt från respektive text:

  • Träff 1, 11 oktober: ”Diplomacy: Dialogue initiatives” (sid. 28–29)
  • Träff 2, 13 december: ”Diplomacy: Mediation processes” (sid. 30–31)
  • Träff 3, 10 januari: ”Due diligence and conflict sensitivity” (sid. 12–17)
  • Träff 4, 14 februari: ”Peacebuilding principles” (sid. 18–21)
  • Träff 5, 14 mars: ”Diplomacy: Quiet diplomacy” (sid. 32–33)
  • Träff 6, 11 april: ”Diplomacy: Negotiation processes” (sid. 34–35)
  • Träff 7, 9 maj: ”Preventive diplomacy” (sid. 37)

Samtalen förs på svenska, men vi förutsätter att alla deltagare kan läsa texterna på engelska, som finns fritt tillgängliga här.

Samtalscirkeln kommer att utvärderas i samband med medlemsmötet 21 februari 2021.

Cirkeln leds av Kerstin Backman och Kerstin Arbring.

Anmäl dig

Vill du delta i samtalscirkeln? Mejla din anmälan till samtalscirkel@kvakare.se