Digitala andakter och program i Stockholm

Digitala andakter och program i Stockholm

Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens nya, strängare rekommendationer för Stockholm övergår vi till digitala andakter och digital programverksamhet.

De fysiska andakterna på Kväkargården upphör, från och med 8 november. Istället håller vi Zoomandakter varje söndag kl. 11 – 12. Samtidigt ställer vi in de Zoom-andakter som hållits kl. 18 – 19 den 2:a och 4:e söndagen i månaden.

För att få inloggningsuppgifter, hör av dig till sondagsandakt@kvakare.se 

Samtalscirkeln om ”Building Peace Together” fortsätter på Zoom som planerat, nästa gång 13 december kl. 16. Övrig programverksamhet på Kväkargården blir också digital, förutom Ljusgruppen 7 december som hålls på plats och bibelsamtalen som upphör.