Digitalt möte om ekumeniska följeslagar-programmet i Palestina och Israel.

Digitalt möte om ekumeniska följeslagar-programmet i Palestina och Israel.


Under vintern var Ann Ejdervik i Palestina och Israel som följeslagare i Ekumeniska
följeslagarprogrammet.

Tisdagen den 11 april 2023 kl. 19.00 – 20.30 inbjuder Vännernas samfund – kväkarna till ett öppet digitalt möte där Ann rapporterar om sina upplevelser och erfarenheter från sitt uppdrag. Tid finns även för frågor.
För att få Zoom-länk till mötet, skriv till julia.ryberg@kvakare.se

Följeslagarprogrammet är opolitiskt och volontärer från hela världen deltar för att genom sin icke-våldsliga preventiva närvaro vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.
Budskapet är mänskliga rättigheter för alla och häv ockupationen för båda folkens skull.
Läs mer på: https://foljeslagarprogrammet.se

Läs också gärna Anns femte och sista reserapport här: https://foljeslagarprogrammet.se/rapporter/rapport-fran-ett-sargat-land/