Dikter lästa med eftertanke

Dikter lästa med eftertanke

Under kvällen ”Poesi i kväkaranda” på Kväkargården i tisdags lästes dikter skrivna av Vänner (medlemmar) och Vänners vänner (kretsen närmast kring organisationen). Flera upphovsmän satt med i salongen. Bland övriga diktare som representerades i urvalet fanns 1800-talsamerikanen och kväkaren John Greenleaf Whittier och det svenska samfundets Emilia Fogelklou.

Uppläsningen liknade till formen det som i kväkarpraxis kallas ”samtal ur tystnaden”, där man inleder i tystnad och där allt som sedan sägs får sjunka in i ny tystnad som varar en stund innan någon annan tar till orda. Det eftertänksamma tempot lät varje stycke poesi komma till sin rätt.

En ny poesikväll är inplanerad till tisdag 21 januari 2014 kl. 19-20. 

— Ann-Kristin Åklint

En av dikterna som lästes:

O Brother Man, fold to thy heart thy brother:
Where pity dwells, the peace of God is there;
To worship rightly is to love each other,
Each smile a hymn, each kindly word a prayer.

— John Greenleaf Whittier (1807-1892)

I översättning av Ann-Kristin Åklint:

Du människa, låt brodern hjärtat gästa:
där medlidande bor blir friden lön;
den tillber Gud som älskar högt sin nästa,
vart leende en psalm, vart ord en bön.