Dilemman välkomna

Dilemman välkomna

Dilemman välkomna!
Ny chans 26 maj!

Upplever du en situation som gnager och som inte verkar ha någon lösning? Ett Andaktsmöte för klarhet kan vara ett sätt att komma vidare. Stockholms andaktsmöte anordnar ett sådant möte där du kan pröva på metoden. Det är önskvärt att var och en tar med sig ett eget dilemma. Tiden medger dock endast behandling av ett. Det som sägs under mötet är konfidentiellt.

Datum 26 maj 2024
Tid klockan 13.15 -15.30
Plats Kväkargården, andaktsrummet
Anmäl dig till sondagsandakt@kvakare.se senast en vecka innan.
Max 10 deltagare, minimum 4