Dina personuppgifter

Dina personuppgifter

Vännernas samfund arbetar sedan länge mycket varsamt med förteckningar som innehåller personuppgifter. I Ur kväkarerfarenheten 8.6.4 står det:

Samtliga förteckningar bör hanteras med omdöme, så att de inte kommer till oönskad användning.

Nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft den 25 maj 2018 och i samband med det kommer vi att se över våra personuppgiftsregister. Vi samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs och sparar inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt. Vi säljer aldrig personuppgifter eller lämnar dem vidare. Du som är medlem eller intresserad av Vännernas samfund står kanske med på utskickslistor för till exempel VänNytt, medlemsnytt eller Kväkarhjälpens nyhetsbrev. Om du anmäler dig till någon aktivitet, så som en retreat, en dag för lärande eller ett sommarläger, används endast de uppgifter som behövs för det ändamålet.

Kontakta AU eller berörd kommitté/grupp om du vill ändra eller rätta inaktuell eller felaktig information, begära information om vilka uppgifter vi har om dig eller begära att vi helt tar bort dina uppgifter.

Man kan vända sig till Integritetskyddsmyndigheten med klagomål om Vännernas samfund och den registrerade inte själva kommer överens.