DN-artikel om kväkarna

DN-artikel om kväkarna

DN:s avdelning Insidan publicerar i dag en artikel med rubriken ”Andlighet helt fri från dogmer” som handlar om kväkarna och där Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist är intervjuade.

För den händelse artikeln väcker intresse för kväkarna, anordnar samfundet en öppet hus-dag på Kväkargården i oktober.