Dokument

Här samlas en del dokument som kan vara av allmänt intresse. De distribueras vanligtvis via e-post och läggs upp här som ett alternativ. Det finns även en lösenordsskyddad medlemssida med dokument och länkar.

VänNytt

VänNytt utkommer varje kvartal och innehåller information om evenemang som Vännernas samfund anordnar.

Du hittar VänNytt genom att klicka in i dokumentmappen här.

Broschyrer och foldrar

Ditt första andaktsmöte En liten folder som vänder sig till nya andaktsbesökare (utskriftsvänligt pdf-format)

Råd och Frågor (utskriftsvänligt pdf-format)

Kompendium med texter om Vännernas samfund, kväkarna, som finns på hemsidan (utskriftsvänligt pdf-format)

Epistlar

Epistlar är hälsningsbrev som kväkare skriver till andra kväkare i världen. Traditionen att skriva epistlar är gammal. I Sverige skrivs varje år en epistel från årsmötet. Episteln försöker skriva fram en gemensam känsla av erfarenhet och hur Ljuset har rört sig bland Vänner under årsmötessamlingen.

Epistlar från svenska årsmöten de senaste åren kan du läsa här.

Kväkarnas världsorganisation, FWCC, sammanställer och publicerar epistlar här.

*

För medlemmar (lösenordsskyddat)