Bild på personer från EMES-mötet

EMES årsmöte – om att leva i gemenskap

Europa och Mellanöstern-sektionen höll sitt årsmöte digitalt den 26-28 april med temat Att leva i ubuntu-anden ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” (John 13: 34-35).  Temat är kopplat till temat för världsmötet i Johannesburg, Sydafrika i augusti. ”“Ubuntu” innefattar en uppsättning värderingar och principer som betonar allas sammanhängande och vikten av gemenskap, medkänsla och ömsesidig respekt: Vår mänsklighet och välbefinnande är kopplade till andra. En persons lycka och värdighet är kopplad till hela samhället. Det är också kopplat till hela Guds skapelse. Vi är alla en del av en stor helhet.” (ur episteln).

Vid årsmötet deltog representanter från 23 länder. Förutom själva andaktsmöten för beslut, erbjöds informationspass, samtalsgrupper och workshops. I episteln sammanfattas några av delarna: ”I vår EMES-sektion rasar krig. Vårt Peace and Service Network ställde den viktiga frågan “Hur kan vi vara till tjänst?” och på lördag eftermiddag, med hjälp av en vän från Georgien och en från Ryssland, besvarades frågan delvis. För närvarande finns det två ad hoc-grupper som arbetar inom nätverket. En koncentrerar sig på att hjälpa desertörer från den ryska armén och stödja samvetsvägrare, främst från Ukraina. Den andra arbetsgruppen fokuserar på sätt att hjälpa människor som fastnat i kriget i Palestina. Våra tankar och kärlek går till våra vänner i Ramallah och Brummana, som inte kunde ansluta sig till oss i år, och till alla människor som drabbats av dessa grymheter. Vänner, låt oss förena händer och hjärtan, och be om eldupphör i Ukraina och i Palestina – och för universell fred.”

Episteln i sin helhet finns att läsa på engelska här 
https://fwccemes.org/news/emes-annual-meeting-2024-epistle

I samband med årsmötet släpps årsrapporten som beskriver all verksamhet inom EMES och tillhörande årsmöten och kväkargrupper. Läs gärna årsrapporten här för att få en uppfattning om allt som görs.
https://fwccemes.org/news/fwcc-emes-annual-report-2023

Bild på personer från EMES-mötet