En kort film om europeiska kväkare

En kort film om europeiska kväkare

I maj hölls årsmötet för FWCC EMES, kväkarnas världsorganisations sektion för Europa och Mellanöstern, på Woodbrooke. Filmaren Kirsten Hills har intervjuat kväkare från olika delar av sektionen och filmat vid aktiviteter och presentationer under årsmötet, samt miljön på Woodbrooke.

Episteln från årsmötet kan läsas här.