En kväkarvision för fred i Palestina och Israel!

En kväkarvision för fred i Palestina och Israel!

Några av de internationella kväkarorganisationerna skrev, den 12 april 2024, ett uttalande om konflikten i Palestina-Israel.
Uttalandet heter: ” En annan framtid är möjlig: kväkarorganisationer delar visionen för fred i Palestina och Israel”.
Det svenska kväkarsamfundet har ställt sig bakom det. Uttalandet ger en bra bild av hur kväkarna ser på konflikten och på hur de tror att den kan lösas.

Läs det gärna här.