En reserapport om vatten och salt

En reserapport om vatten och salt

Görel Råsmarks reserapport handelar denna gång om vatten och salt och vad som mera behövs för att överleva.

Medlemmen i kväkarna Görel Råsmark är just nu deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet, som samordnas av Kyrkornas Världsråd, och skriver regelbundna rapporter från Betlehem.

Nästa rapport, den sista, kommer att handla om sumud.