(Untitled)

Recurring

Andakt i Uppsala

Vi håller andakt på Linnégatan 1, den andra och fjärde lördagen i månaden kl. 15, med sommaruppehåll under juni, juli och augusti.