(Untitled)

Recurring

Digital andakt på Zoom

Zoom

Från och med september 2021 håller Stockholms andaktsmöte sina Zoom-andakter den andra och fjärde söndagen i månaden, på en ny tid: kl. 9.30-10.30. Samma Meeting ID som tidigare gäller. Om du inte har det, maila sondagsandakt@kvakare.se och be om inloggningsuppgifter.

Recurring

Digital andakt på Zoom

Zoom

Från och med september 2021 håller Stockholms andaktsmöte sina Zoom-andakter den andra och fjärde söndagen i månaden, på en ny tid: kl. 9.30-10.30. Samma Meeting ID som tidigare gäller. Om du inte har det, maila sondagsandakt@kvakare.se och be om inloggningsuppgifter.

Recurring

Digital andakt på Zoom

Zoom

Från och med september 2021 håller Stockholms andaktsmöte sina Zoom-andakter den andra och fjärde söndagen i månaden, på en ny tid: kl. 9.30-10.30. Samma Meeting ID som tidigare gäller. Om du inte har det, maila sondagsandakt@kvakare.se och be om inloggningsuppgifter.

Recurring

Digital andakt på Zoom

Zoom

Från och med september 2021 håller Stockholms andaktsmöte sina Zoom-andakter den andra och fjärde söndagen i månaden, på en ny tid: kl. 9.30-10.30. Samma Meeting ID som tidigare gäller. Om du inte har det, maila sondagsandakt@kvakare.se och be om inloggningsuppgifter.