(Untitled)

Recurring

Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Recurring

Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Recurring

INSTÄLLT Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december månad.

Recurring

INSTÄLLT Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december månad.

Recurring

INSTÄLLT Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december månad.

Recurring

INSTÄLLT Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december månad.

Recurring

INSTÄLLT Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december månad.

Recurring

INSTÄLLT Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december månad.

Recurring

INSTÄLLT Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december månad.

Recurring

INSTÄLLT Bibelsamtal

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december månad.