(Untitled)

Recurring

Vilka är kväkarna?

Zoom

Introduktionsträffar över Zoom. Första tisdagen i månaden är det fristående kvällar, som man anmäler sig till varje tillfälle. Tredje tisdagen i månaden är det fördjupningssamtal i sluten grupp. Vi träffas kl. 19 – 20.30.

Möte för klarhet

Zoom

För dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete  Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till...

Recurring

Vilka är kväkarna?

Zoom

Introduktionsträffar över Zoom. Första tisdagen i månaden är det fristående kvällar, som man anmäler sig till varje tillfälle. Tredje tisdagen i månaden är det fördjupningssamtal i sluten grupp. Vi träffas kl. 19 – 20.30.

Recurring

Vilka är kväkarna?

Zoom

Introduktionsträffar över Zoom. Första tisdagen i månaden är det fristående kvällar, som man anmäler sig till varje tillfälle. Tredje tisdagen i månaden är det fördjupningssamtal i sluten grupp. Vi träffas kl. 19 – 20.30.

Möte för klarhet

Zoom

För dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete  Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till...

Recurring

Vilka är kväkarna?

Zoom

Introduktionsträffar över Zoom. Första tisdagen i månaden är det fristående kvällar, som man anmäler sig till varje tillfälle. Tredje tisdagen i månaden är det fördjupningssamtal i sluten grupp. Vi träffas kl. 19 – 20.30.

Recurring

Vilka är kväkarna?

Zoom

Introduktionsträffar över Zoom. Första tisdagen i månaden är det fristående kvällar, som man anmäler sig till varje tillfälle. Tredje tisdagen i månaden är det fördjupningssamtal i sluten grupp. Vi träffas kl. 19 – 20.30.

Möte för klarhet

Zoom

För dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete  Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till...

Recurring

Vilka är kväkarna?

Zoom

Introduktionsträffar över Zoom. Första tisdagen i månaden är det fristående kvällar, som man anmäler sig till varje tillfälle. Tredje tisdagen i månaden är det fördjupningssamtal i sluten grupp. Vi träffas kl. 19 – 20.30.

Recurring

Vilka är kväkarna?

Zoom

Introduktionsträffar över Zoom. Första tisdagen i månaden är det fristående kvällar, som man anmäler sig till varje tillfälle. Tredje tisdagen i månaden är det fördjupningssamtal i sluten grupp. Vi träffas kl. 19 – 20.30.