(Untitled)

Möte om EMES hållbarhetsriktlinjer gällande resor, evenemang och kommunikation

Zoom

EMES, Europeiska och Mellanösternsektionen av kväkarnas världskommitte, har skrivit ett förslag till hållbarhetsriktlinjer som omfattar resor, evenemang och kommunikation. EMES årsmöte 2022 kommer att besluta om riktlinjerna och styrelsen har därför bett årsmöten att inkomma med synpunkter på dem. Onsdagen...

Rollspelet Komtemåtta

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

Medborgarträning i Fogelstadsgruppens anda Lördag 27 november Med lika delar allvar och humor bjöd Fogelstadsgruppen in kvinnor till medborgarträning i den fiktiva kommunen Komtemåtta under 1920- och 1930-talet. Deltagarna fick uppdrag i nämnder och fullmäktigesalar, skolråd, kyrkostämmor och föreningar för...