(Untitled)

Det norska kväkarsamfundet

Zoom

Hur skedde utvecklingen till ett modernt liberalt trossamfund? I föredraget presenterar den norske kväkaren Hans Eirik Aarek sin forskning om det norska kväkarsamfundets utveckling mellan åren 1920 till 1970. Han bygger på forskningsteorier kring sekt och församling och introducerar begreppet...

Queer och kväkare – litterära speglingar

Zoom

Genom litteraturhistorien har samkönade sexuella begär och könsöverskridanden framställts som ömsom självklart, ömsom farligt och förbjudet. Hur ser den queera kväkarlitteraturhistorien ut? Vi rör oss från antiken till samtiden, via ett pärlband av böcker. Sebastian Lönnlöv är författare, bibliotekarie och kväkare, med HBTQ-litteratur som...

God Jord (även Zoom)

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

En kristen natursyn för vår tid Karin Olofsdotter från Equmeniakyrkan presenterar projektet God Jord och belyser om det i Bibelns texter finns ett etiskt och ekologiskt koncept att skydda jorden. Karin är f d pastor och forskare inom bibelvetenskap med...

Berättelser från FN:s klimatmöte i Glasgow och vandringen dit (även Zoom)

Kväkargården Kristinehovsgatan 6Stockholm,

Pilgrimsvandringen startade från pilgrimscentrum i Vadstena den 19 juli och är en del av Svenska kyrkans klimatengagemang. Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist från kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald anslöt till vandringen i Amsterdam. De berättar om...