Kväkarnas fadderverksamhet inom Ekumeniska följeslagarprogrammet

Kväkarnas fadderverksamhet inom Ekumeniska följeslagarprogrammet

Vännernas samfund är i år fadder för en av de följeslagare som skickats till Israel och Palestina. Vår följeslagare Ann har just sänt oss ett  brev från Jerusalem med sin första rapport. Läs gärna rapporten på länken nedan. Den handlar om modiga kvinnor som arbetar tillsammans för fred.

Här är Anns brev:

”Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges kristna råd och Kyrkornas världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI.

Genom Ekumeniska följeslagarprogrammet stödjer människor från olika delar av världen israeler och palestinier som arbetar för en rättvis fred.               

Läs mer om Ekumeniska följeslagarprogrammet. Vi finns också på InstagramTwitter och Facebook.

Jag har varit här halva tiden nu och det är nya människoöden varje dag. Mitt ansvarsområde är bland annat Jerusalems gamla stad, och ett antal beduinbyar runt staden. Och mycket mer därtill. Sen rubbas vår planering alltför ofta av en husrivning som vi måste åka till och rapportera om. Många palestinier känner stor oro inför den nya regeringens tillträdande efter nyår. Dagarna är fulla och långa men vi är ett bra team som stöttar varandra när det blir för tungt.

Här kan ni läsa min första rapport, men gå också gärna in på hemsidan och läs rapporterna från mina följeslagarkolleger.”