Februari- och marsprogram för Kväkargården

Februari- och marsprogram för Kväkargården

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

När du anmäler dig till en aktivitet som sker på Zoom får du zoomlänken.

Möte för klarhet

Tisdag 15 februari, kl. 19 – 20.30 på Zoom

För dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete 

Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till att grunda oss själva och vårt arbete i ett stilla andligt centrum där det inre ljuset får verka. Det är en ömsesidig process genom vilken den enskilde får stöd och näring från gruppen och gruppen får del av insikter och nytt liv genom den enskilde.

Vårt initiativ vill öva och förfina metoden. Vi turas om att vara den person som är i centrum och som får gruppens hjälp. Ingen förkunskap krävs.

Leds av Torbjörn Söderquist och Nicklas Adamsson

Poesikväll

Måndagarna 21 februari, kl. 18 – 19 på Zoom

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Bibelsamtal

Onsdag 23 februari, kl. 18.00 – 19.30 på Zoom

Vi är en öppen grupp som samlas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet. Inga förkunskaper, alla välkomna!  

Leds av Torbjörn Söderquist

INSTÄLLD endagsretreat: Att vandra vår livsväg – att vara medvandrare

Lördag 26 februari, kl. 10-16

Vi undersöker var vi befinner oss just nu, hur vi har kommit dit vi är och hur vi ska gå vidare. Vi stämmer av med hjälp av varandra, tystnaden och kväkarpraxis för samtal och reflektion.

Leds av Torbjörn Söderquist

Föredrag: Med alla levande varelser – en motståndsandlighet för liv i klimatkrisens skugga

Söndag 27 februari, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Vad finns det för praktiker vi kan ta hjälp av för att forma våra liv så att vi bättre kan möta vår tids utmaningar? Vilka resurser från kyrkohistorien kan bistå oss?

Annika Spalde, diakon och författare, pratar utifrån sin senaste bok ”Med alla levande varelser” (med Fredrik Ivarsson), Argument förlag.

Ljusgruppen

Måndag 7 mars, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 9 mars, kl. 18.00 – 19.30 på Zoom

Vi är en öppen grupp som samlas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet. Inga förkunskaper, alla välkomna!  

Leds av Torbjörn Söderquist

Möten för klarhet

Tisdag 15 mars, kl. 19 – 20.30 på Zoom

För dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete 

Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till att grunda oss själva och vårt arbete i ett stilla andligt centrum där det inre ljuset får verka. Det är en ömsesidig process genom vilken den enskilde får stöd och näring från gruppen och gruppen får del av insikter och nytt liv genom den enskilde.

Vårt initiativ vill öva och förfina metoden. Vi turas om att vara den person som är i centrum och som får gruppens hjälp. Ingen förkunskap krävs.

Leds av Torbjörn Söderquist och Nicklas Adamsson

Bibelsamtal

Onsdag 23 mars, kl. 18.00 – 19.30 på Zoom

Vi är en öppen grupp som samlas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet. Inga förkunskaper, alla välkomna! 

Leds av Torbjörn Söderquist

Workshop: En ny berättelse – att söka våra andliga rötter

Lördag 26 mars, kl. 10 – 14 på Zoom

Vi ser fler och fler förfärande tecken på planeten Jordens nödläge. Ökande resursförbrukning, ödelagd natur, klimatuppvärmning och minskad biologisk mångfald. Den rika världens livsstil är i grunden ohållbar.  

Krisen kan ses som en existentiell kris och därmed en andlig kris. Vad är det att vara människa och hur ska vi leva våra liv?  Vi undersöker några grundläggande sanningar i den berättelse som dominerar världen och söker formulera hållbara utgångspunkter för en ny berättelse.

Leds av Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist

Föredrag: Gud, varken kvinna eller man

Söndag 27 mars, kl. 13 – 14.15 på Kväkargården och på Zoom

Vad händer med traditionella kyrkliga texter och psalmtexter om ord som Herre och han byts ut?

Sofia Sahlin, musiker, berättar om sitt arbete med att förändra gamla kyrkliga texter och psalmtexter.