Februariprogram för Kväkargården

Februariprogram för Kväkargården

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Ljusgruppen

Måndag 3/2, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 5/2, 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Samtalscirkel

Söndag 9/2, kl. 9.30 – 10.30

Samtal ur andakten kring boken ”Building peace together – a practical resource”, utgiven 2018 av QCEA (Quaker Council for European Affairs).

Några ex av boken finns till försäljning på Kväkargården. Boken finns också att låna på Kväkargårdens bibliotek, eller att ladda ner som pdf.

Samtalen förs på svenska, men du behöver kunna läsa texterna på engelska. Samtalet 9/2 utgår från detta parti i boken: ”Due diligence and conflict sensitivity” (sid 12-17)

Leds av Birgit Aquilonius och Kerstin Backman

Poesikväll

Måndag 10/2, kl. 18 – 19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Bibelsamtal

Onsdag 19/2, 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Endagsretreat: Att säga Ja och att säga Nej

Lördag 22/2, kl. 10 – 16

Dessa två ord spelar en avgörande roll i våra liv. Hur använder vi orden i vårt dagliga liv? I tystnadens djupa närvaro samlas vi i kontemplation och gemensamma samtal.

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

Leds av Torbjörn Söderquist

Samtalscirkel

Söndag 23/2, kl. 9.30 – 10.30

Samtal ur andakten kring boken ”Building peace together – a practical resource”, utgiven 2018 av QCEA (Quaker Council for European Affairs).

Några ex av boken finns till försäljning på Kväkargården. Boken finns också att låna på Kväkargårdens bibliotek, eller att ladda ner som pdf.

Samtalen förs på svenska, men du behöver kunna läsa texterna på engelska. Samtalet 23/2 utgår från detta parti i boken: “Peacebuilding principles” (sid 18-21)

Leds av Birgit Aquilonius och Kerstin Backman

Föredrag: Biologisk mångfald – om livets väv

Söndag 23/2, kl. 13.15

Biologisk mångfald är en förutsättning och ett kännetecken för fungerande   ekosystem. Att bibehålla dess komplexitet är allas vår livförsäkring och överlevnad. Hur ser hoten och möjligheterna ut?  

Rebecka Le Moine har en masterexamen i biologi, ekologi och naturvård vid Linköpings universitet. För hennes engagemang för biologisk mångfald utsågs hon 2017 till Årets miljöhjälte av svenska Världsnaturfonden. Hon är riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald.