Februariprogrammet för Kväkargården

Februariprogrammet för Kväkargården

Ljusgruppen

Måndag 4/2, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. 

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 6/2, kl. 18 – 19 
 
Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och Thomasevangeliet parallellt. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikväll

Måndag 11/2, kl. 18 – 19 

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.
Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Bibelstudium

Onsdag 20/2, kl. 18 – 19 
 
Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och Thomasevangeliet parallellt. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Endagsretreat: Att söka klarhet

Lördag 23/2, kl. 10 – 16

Befinner du dig i ett vägval och söker en väg? Har du en specifik fråga som behöver besvaras eller allmänt behöver se klarare på din livssituation? Vi använder den gemensamma andaktens fördjupande närvaro och kväkarmetoder för klarhet.

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

Leds av Torbjörn Söderquist.

Föredrag: Hur gör vi världen hållbar?

Söndag 24/2, kl. 13.15 – 14.30

Klimatförändringarna är inte bara ett hot mot vår långsiktiga överlevnad, de är redan idag en realitet som påverkar människors liv och hälsa, utrotar djur och natur och ökar risken för väpnade konflikter i takt med att naturresurserna minskar. Hur möter vi de stora utmaningar vi står inför? 

Hur arbetar kväkare med klimatfrågan?

Nicklas Adamsson är kväkare, samhälls- och kulturanalytiker och skribent med ett mångårigt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Förfrågningar och anmälan till Torbjörn Söderquist
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se