Fira nyår på Svartbäcken

Fira nyår på Svartbäcken

 30 december – 1 januari

Nyår i enkel och andaktsfull gemenskap.

En tid att blicka tillbaka på det gångna året och fundera över förhoppningar inför det kommande.

Vi utformar helgen tillsammans med sång, dans, lek, samtal, stilla andakt… i en finstämd blandning efter var och ens behov och önskningar. Vi sköter de praktiska sysslorna gemensamt.

Rekommenderat bidrag till kostnader för Svartbäcksgården:
300 kr – 600 kr. Vi delar på matkostnaderna.

Anmälan och ytterligare upplysningar:
Torbjörn Söderquist 073-774 54 80 torbjorn@kvakare.se

Varmt välkomna!