Fira VÄRLDSKVÄKARDAGEN 1 OKTOBER med kväkare från hela världen

Fira VÄRLDSKVÄKARDAGEN 1 OKTOBER med kväkare från hela världen

Under årets världskväkardag, söndag 1 oktober 2023, firar kväkare över hela världen sin gemenskap och förbereder sig i år inför det stora världsmötet som ska hållas i Sydafrika och digitalt i 5-13 augusti nästa sommar. Dagen är en möjlighet att lära sig, reflektera och agera, och temat är det samma som nästa års möte: Att leva i ubuntu-andan, att svara med hopp på Guds kallelse att vårda skapelsen och varandra. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. (Jer 28:11)

EMES, sektionen för kväkare i Europa och Mellanöstern, arrangerar en digital andakt kl 14 söndag den 1 oktober och bjuder in kväkare från hela världen att delta. Andakten är delvis programmerad, dvs den kommer att innehålla mycket stillhet men även föreberett innehåll. För att delta behöver man i förväg anmäla sig så man får zoom-länken till sin epostadress. För mer information och anmälan, se https://fwccemes.org/calendar/world-quaker-day-2023.

Andaktsmötet i Göteborg flyttar sin andakt till kl 14 söndag den 1 oktober och deltar gemensamt på EMES-andakten. För information om hur du kan delta tillsammans med Göteborgsgruppen, se kalendariet.