FN:s konvention om förbud mot kärnvapen träder i kraft

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen träder i kraft

Den 22 januari träder FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (TPNW) i kraft. Det är det första rättsligt bindande internationella avtalet som förbjuder kärnvapen. Dess yttersta mål är att helt avskaffa detta ultimata massförstörelsevapen.

Avtalet är bindande endast för de hittills 51 stater som ratificerat det, men det skapar en uppfodrande humanitär norm som fördömer stater som inte stödjer det. Dessutom ger avtalet stöd åt Icke spridningsavtalet (NPT), ratificerat av 191 av världens stater, vars syfte är att nedrusta för att sedan avskaffa kärnvapen. TPNW ger hopp om att en värld fri från kärnvapen är möjlig.

Trots att Sverige röstade för konventionen i FN gav den svenska regeringen senare efter för påtryckningar från USA och avstår tills vidare från att ställa sig bakom förbudsavtalet. Regeringen har försökt blidka de cirka 80 procent av folket som vill att Sverige undertecknar konventionen, genom att lova att begära observatörsstatus under konventionens framtida arbete.

Den 12 januari deltog Fredskommittén i ett webbinarium anordnat av Network of Christian Peace Organisations, till vilket kväkarna är anslutna. Bland huvudtalarna fanns Rebecca Johnson, en av grundarna av ICAN (International Campaign for the Prohibition of Nuclear Weapon) – organisationen som fick Nobels fredspris 2017 för sitt arbete för konventionens tillblivelse.

Under frågestunden frågade Fredskommittén vad observatörsstatus kommer att innebära. Rebecca Johnson svarade att observatörer kommer att vara mycket välkomna att närvara i alla framtida möten för att ”lyssna och lära”. De är välkomna att föra fram sina synpunkter, men rösträtt äger de inte. Det innebär, menade hon, att de i praktiken inte kan vara med och påverka avtalets vidare utformning. Nu, menar hon, ska de som ratificerat avtalet börja med det viktiga arbetet med att fastställa reglerna för avtalets efterlevnad, tillämpning och verifikation. Att göra den humanitära normen som förbudet mot kärnvapen innebär till universell norm kommer också att prioriteras. 

Tänka sig! Sverige, som tidigare varit en stolt förkämpe för kärnvapnens avskaffande, avstår i dag frivilligt från att bidra till att vidareutforma ett avtal som förbjuder kärnvapen. Genom att inte ställa sig bakom FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen förvandlar Sverige stoltheten till skam.

Sverige bör skriva under och ratificera FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen!

– Fredskommittén