Från en fördjupningsdag om ”concerner” i Osby

Från en fördjupningsdag om ”concerner” i Osby

Skånegruppen samlades den 5 april till en fördjupningsdag i Osby kring ämnet ”concerner”.

En ”concern” (saknas ett svenskt ord) är en stark kallelse någon får att göra någonting för världen, att omsätta sin tro i handling. Man kan få en speciell känsla att djupt inifrån bli manad att handla i en känsla av en inre nödvändighet men samtidigt frivilligt.

”En concern är förknippad med en stark känsla av visshet, att arbetet kommer att ske under ledning.” QF&P*) 13.03

 Många talar om att samtidigt som man inte har en aning om hur det hela skall gå till så har man en känsla av lugn och klarhet.

i en överväldigande känsla av kärlek och ljus som leder till övertygelsen att de måste handla. — Du ska göra det och jag hjälper dig.” QF&P 13.04

När en concern uppstår har gruppen en viktig uppgift att hjälpa den enskilde att förstå sin concern på rätt sätt, hur personen skall handla och kanske avgränsa så att inte bördan blir för tung. En klarhetsprocess behöver starta där gruppen också behöver testa concernen för att hjälpa till att skilja mellan personlig ambition och egocentrerade önskningar och den verkliga kallelsen.

”Den klargörande reflektionen sker inte bara i enskildhet. Som religiöst samfund är vi inte bara en grupp människor som träffas – vi har övertygelsen att som grupp kan vi tillsammans nå en klarare och djupare vision.” QF&P 13.05

Här kan krävas en andlig styrka och energi hos gruppen att ta den enskildes kallelse på djupt allvar men samtidigt orka och våga bjuda omtänksamt motstånd. Den enskilde har också ett ansvar som kräver en viss andlig styrka att orka utsätta sig för en viss prövning och inte bara kräva att gruppen bejakar och helhjärtat stöder.

Processen kan resultera i… ”hur djupt än concernen känns hos den enskilde så är den inte delad av mötet vilket kan behöva uttryckas på ett rakt sätt till den enskilde.” QF&P 4.20

Men låt processen ta tid.

”Vänner med concerner bör ta råd från erfarna medlemmar speciellt från dem som kan ha en annorlunda uppfattning. Låt processen ta tid…  skynda långsamt.” QF&P 13.08

— Torbjörn Söderquist

*) QF&P står för boken Quaker Faith & Practice