Från retreat "Vad är bön?"

Från retreat ”Vad är bön?”

Två personers återblickar på retreaten på Svartbäcksgården i oktober 2014

 

Vi gjorde som löven

Att delta i en retreat i mitten av oktober innebär ett möte med hösten. Löven dansade ned från träden. Deras enskilda seglats mot marken skedde i tysthet och enkelhet. Tillsammans med andra löv med samma destination orsakade de ett förvånansvärt högljutt knakande och sprakande.

Vårt deltagande i retreaten skedde på liknande sätt. Seglade från en hamn. Mötte havet och sveptes in. Detta skedde genom de samtal vi hade ur tystnaden och de övningar vi gjorde på temat. Vi utbytte erfarenheter om vad bön är och vad det betyder för oss i våra liv. Vi mötte olika sorters bön: den enskilda bönen, den gemensamma bönen, förbönen, den tysta och den talade, den stilla och den fysiska. Vi erfor självrannsakan, tillbedjan, tacksägelse och lovsång, och delade också både skratt och några tårar, lite kantareller och varma, syrliga bär.

Några citat som kom upp under helgen:

Vi dömer gärna oss själva efter våra ideal och andra efter deras handlingar.

I tystnaden, under Guds blickar, blir vi själva måltavlorna och våra medmänniskor blir av vår uppfattning oberoende personligheter, blir sig själva. Eftersträva att få känna livsfröet i dig och känna ditt sinne undergivet och förenas med det.

Svaret är den ändlösa ström av kärlek och omsorg med vilken Gud belägrar varje själ.

Älska herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

— Catharina Gustafsson

Tystnaden gör oss objektiva 
Vilken är bönens natur?

”Bönen – ett svar på den ändlösa ström av kärlek och omsorg med vilken Gud belägrar varje själ. I umgänget med honom skall det alltid visa sig förhastat att tillmäta sig själv någon ursprunglighet eller något försteg, ty han älskar både mer än ni och innan ni alls älskade.” — Douglas Steere, ur ”Andaktsliv och bön”

Nära till källan…

”Nära dig finns detta som skall leda dig; invänta det och följ det oryggligt.” — Isaac Pennington

Bönens psykologi är att genomlysa våra liv på ett mer objektivt sätt än vi gör genom att spegla oss i andra och projicera en massa onda och goda egenskaper på våra medmänniskor.

”Då vi leva ytligt riskera vi att bli uteslutande självupptagna och att göra andra människor till måltavlor för vår själviskhet. I tystnaden sker det motsatta; ty under Guds blickar bli vi själva måltavlorna och våra medmänniskor blir av vår uppfattning oberoende personligheter, blir sig själva… vi dömer gärna oss själva efter våra ideal och andra efter deras handlingar. Den som kommer under Guds ögon gör motsatsen till detta. Aldrig har någon själsläkare frammanat en liknande objektivitet mot det egna jaget eller en liknande fantasins inlevelse i andra. Ingenting bidrar mer till denna objektivitet än den koncentration och förenkling som sker under bönen.” Douglas Steere, ur ”Andaktsliv och bön”

Allt är gåvor. Vi får ständigt nya chanser.

”Se jag gör allting nytt.” Uppenbarelseboken 21:5

Stillheten och närvaron under retreaten blev en källa till vila och återhämtning.

— Torbjörn Söderquist