Från samtalskväll "Vad innebär det att leva ett hållbart liv?"

Från samtalskväll ”Vad innebär det att leva ett hållbart liv?”

Hållbarhet gäller inte bara energi, klimat och materiella resurser utan går in på alla områden av livet, exempelvis pedagogik, arbetsliv, ledarskap… Här följer i listform några aspekter av ett hållbart respektive ohållbart liv som framkom under kvällen:

 

Hållbart 

 • Lägre konsumtion
 • Lugnare arbetsliv
 • Pedagogik som ser barns alla sidor och innehåll
 • Se vårt beroende av naturen
 • Lek och avkoppling
 • Ett jämlikt samhälle
 • S.k. skitjobb är viktiga jobb
 • Gemenskap
 • Tacksamhet
 • Enkelhet
 • Fred och försoning
 • Klokhet och visdom
 • Att få delta
 • Kunskap
 • Balans mellan fakta och åsikter
 • Högt människovärde
 • God resursfördelning
 • Trygghet för alla

 

Ohållbart

 • Hög konsumtion
 • För hårt pressat arbetsliv
 • Prestationsinriktad pedagogik
 • Ekologiska analfabeter
 • Stress
 • Stora sociala klyftor
 • Nuvarande ekonomiska system
 • Ensamhet
 • Aldrig nöjd
 • Företagandets vinstmaximering
 • Hur vi värderar värdet av pengar i sig
 • Krig och konflikter
 • Utanförskap
 • Okunskap
 • För mycket information
 • Tuff människosyn
 • Ojämn fördelning av resurser
 • Otrygghet

 

— Torbjörn Söderquist