Kväkarsamfundets fredskommitté

stjärna fredskommittén

duva fredskommittén

Att i praktisk handling arbeta för fred har varit en av kväkarnas främsta strävan i snart 400 år. Generation efter generation kväkare har utifrån sina historiska villkor deltagit i fredsskapande humanitärt arbete. Nu är det vår tid och vår uppgift är att föra denna tradition vidare. 

Aktivt samarbete med andra fredsrörelser

Vi vill uppmuntra till ett aktivt samarbete med andra fredsrörelser både i Sverige och internationellt.  Framför allt önskar vi en dialog med våra läsare för att vi ska kunna hjälpas åt att i våra dagliga liv arbeta för en fredligare värld.

Fredsbladet

I dag är fredskommitténs främsta redskap fredsbladet, en digital tidning vars syfte är att hjälpa våra läsare att ur ett kväkarperspektiv orientera sig i frågor som djupt påverkar vår oroliga värld.  Vi menar att kunskap är en av nycklarna i arbetet för fred.

Fredsbladet sommaren 2020

Fredsbladet våren 2020

Fredsbladet vintern 2019-2020

Fredsbladet hösten 2019

Fredsbladet sommaren 2019

Kväkarinitiativ till stöd för FN:s konvention
om ett förbud mot kärnvapen

Samfundets remissvar på den statliga utredningen inför Sveriges ställningstagande till kärnvapenkonventionen (2019)

Öppet brev till regeringen och riksdagspartierna (2020)


För att komma i kontakt med Fredskommittén går det bra att skicka ett meddelande till fredsbladet@kvakare.se som då skickas till alla medlemmar i kommittén.