Kväkarsamfundets fredskommitté

stjärna fredskommittén

Inom Vännernas samfund är det framförallt Fredskommittén som arbetar med att påverka makthavare och andra beslutsfattare för att åstadkomma en fredligare värld.

duva fredskommittén

Att i praktisk handling arbeta för fred har varit en av kväkanas främsta strävan i snart 400 år. Generation efter generation kväkare har utifrån sina historiska villkor deltagit i fredsskapande humanitärt arbete. Nu är det vår tid och vår uppgift är att föra denna tradition vidare. 

Fredsbladet

I dag är fredskommitténs främsta redskap fredsbladet, en digital tidning vars syfte är att hjälpa våra läsare att ur ett kväkarperspektiv orientera sig i frågor som djupt påverkar vår oroliga värld.  Vi menar att kunskap är en av nycklarna i arbetet för fred.

Aktivt samarbete med andra fredsrörelser

Vi vill uppmuntra till att aktivt samarbete med andra fredsrörelser både i Sverige och internationellt.  Framför allt önskar vi en dialog med våra läsare och vänner för att vi ska kunna hjälpas åt att i våra dagliga liv arbeta för en fredligare värld.

Nedan följer de fredsblad som publicerats

Fredsbladet hösten 2019

Fredsbladet sommaren 2019

Remissvar

Samfundets remissvar på den Lundinska utredningen