Freeborn John - om John Lilburne

Freeborn John – om John Lilburne

I augusti 2017 höll Christopher Marry Hultman ett föredrag på Kväkargården om John Lilburne. Här kan du läsa Christophers referat av föredraget:

Porträtt av John Lilburne, 1641

John Lilburne föddes cirka 1615 i Sunderland, England. Han var son till en yeoman farmer, en jordägare, och började tidigt gå i lära hos en klädhandlare. Där kom han i kontakt med religiös litteratur, främst puritansk.

 

Puritanska åsikter straffades hårt

Det var ett hårt klimat, religiöst och politiskt, i England under den här tiden. Kung Karl krävde total lydnad, kyrkan likaså. Lilburne började importera och trycka pamfletter där han förespråkade puritanska åsikter som kyrkoval, alla människors lika värde och att vem som helst skulle få predika.

Han fängslades, torterades och ställdes inför rätta. Mellan 1645 och 1652 arresterades han sju gånger. Han ansåg att om alla är lika inför Gud borde de också vara lika inför lagen.

Lilburne kämpade på parlamentets sida i det engelska inbördeskriget, men vände sig emot Cromwell och hans anhängare när han insåg att det nya ledarskapet var lika illa som det gamla. Åren i fångenskap ledde till att han gick bort 1657.

 

Kväkare på äldre dar

Under sitt sista levnadsår blev Lilburne kväkare. Han skrev om det i sin sista pamflett, The Resurrection of John Lilburne. Där uppmanade han också sin fru att läsa James Naylor, John Jackson och William Dewsbury.

Lilburnes tankar och åsikter kom att forma de tankar om jämlikhet och frihet som sedan dominerade under 1600- och 1700-talen och kulminerade i både den franska och den amerikanska revolutionen. Även många av hans bundsförvanter blev kväkare och flydde till den Nya Världen, där de kom att få stort inflytande.