Hållbarhetsriktlinjer för svenska kväkarsamfundet

Hållbarhetsriktlinjer för svenska kväkarsamfundet

I vår verksamhet påminns vi ständigt om hur våra val påverkar vår miljö. Vännernas samfunds hållbarhetsriktlinjer ska leda oss i att ta val mot en hållbar framtid. Syftet är att uppmana Vänner att ändra sitt beteende, och inte att döma eller skylla på. Hållbarhetsriktlinjerna för Vännernas samfund i Sverige beslutades 2023. Klimatnätverket inom vårt samfund åtar sig att hålla dokumentet levande och att vid SR1 2025 återkomma med eventuella förslag på revision.

Hållbarhetsriktlinjerna innefattar råd kring resor, evenemang och digital kommunikation. Du kan läsa hela riktlinjerna här.