Hälsning från årsmötet 30 maj – 2 juni på Svartbäcken

Till Vänner överallt

Till det 85:e svenska årsmötet samlades vi på Svartbäcken.

Vi gladdes åt att gästas av Vänner från Norge, Finland, Storbritannien, Irland, Tyskland och EMES.

Årets tema var andakten. Årsmöteskommittén hade på inbjudan till mötet bett deltagarna att i förväg fundera över ett antal citat från 2018 års årsskrift ”Erfarenheter”. Dessa skulle ligga till grund för ”Samtal ur tystnaden”. Dessutom var en del av temat frågan om hur barn och ungdomar kan involveras i andakten.

Efter att gruppvis ha behandlat frågan om barnens deltagande genom ”Samtal ur tystnaden” hölls en andakt för alla åldrar. Barns natur är att röra på sig. För att åstadkomma fysisk aktivitet arrangerades stolarna i en inre cirkel där barn och ungdomar satt, med en yttre cirkel runt omkring. När andakten började lämnade deltagarna i den inre cirkeln rummet och gick ut i naturen där de var och en hade till uppgift att hitta och ta med sig valfritt föremål som de kände talade till dem. Under tiden satt resten av deltagarna kvar i stilla andakt. Väl tillbaka i andakten lade deltagarna som hade varit ute det de funnit på en filt i mitten av cirkeln så att det skapades en mandala. Konstverket väckte många känslor och tankar kring naturen och människans förhållande till denna. Den här formen av andakt som inbegrep aktivitet upplevdes positivt av både barn och vuxna.

På fredag kväll skapades utrymme för en stunds underhållning där var och en efter lust och förmåga fick bidra, och kvällen därpå fick vi anledning att testa våra kunskaper om projektet i Bangladesh i ett roligt och lärorikt quiz som Kväkarhjälpskommittén anordnade.

Parallellt med årsmötestemat har vi också arbetat vidare med den nyss bildade Fredskommittén – hur den ska organiseras och vilket fokus den ska ha. Vi uppskattade det intresse och engagemang som våra internationella gäster visade i dessa samtal.

På årsmötet fanns en övergripande stämning av hur angeläget det är att för oss som samfund gå till handling i fredsarbetet.

Svenska årsmötet 2019
30 maj – 2 juni

Solveig-Karin Erdal
Ombud

Gottfried Novak
Skrivande ombud