Hälsning från Gaza

Hälsning från Gaza

Medlemmarna i Vännernas andaktsmöte i Ramallah på Gaza skickar en sommarhälsning som förmedlar att de haft en händelserik sommar med många besök utifrån, och hur de hämtar kraft i andakterna för att uthärda våldet de lever i.

Summer Newsletter, Ramallah Friends Meeting