Här finns Kväkarhjälpen

I mitten av januari möttes medlemmar ur kväkarhjälpsgrupper från Norge, Nederländerna, Tyskland och Sverige i Ede-Wageningen, Holland. Friends House i Moskva representerades av en styrelseledamot från Frankrike.

Och så här långt ut i världen sträcker sig projekten!

Från Mexiko och Bolivia i väster, till Bangladesh och Nordkorea i öster. Från Ryssland och Nordirland i norr, till Burundi och D R Kongo i söder. I en del områden samarbetar vi genom finansiella bidrag (cross-funding) och i några länder kan vi hjälpas åt med att besöka Vänner och samarbetspartners.

Under mötet uttrycktes en tydlig vilja att fördjupa samarbetet. Vi vill ta vara på varandras erfarenhet och kompetens. När vi återses – i samband med Quaker Peace & Service Consultation i Tyskland i slutet av 2018 – hoppas vi ha kommit ytterligare en bit på väg.

Från Kväkarhjälpen deltog Arnold Langefors och Görel Råsmark