duva fredskommittén

Höstens nummer av Fredsbladet

Välkommen att läsa höstnumret av Fredsbladet!

Med hjälp av kväkarnas fem vittnesbörd, diskuterar vi hur vi vanliga människor kan bidra till att bygga upp en människovärdigare värld efter corona-pandemin.

Vi berättar också om de svenska kväkarnas återuppbyggnadsinsatser efter andra världskriget.