Höstens retreater på Svartbäcken

Höstens retreater på Svartbäcken

I höst anordnar vi två retreater på Svartbäcken, vår kurs- och retreatgård utanför Rimbo. Information om tider, priser och kontaktuppgifter för anmälan hittar du längst ner i inlägget.

Kom till ro: Stilla dagar för kropp och själ

27 – 29 september

Retreaten är utan särskilt tema. Vi delar tystnaden och stilla samtal med varandra.

Toner ur tystnaden: Musikens plats i ditt andliga liv

15 – 17 november

Vi reflekterar kring musikens väsen, minns och lyssnar.

Tider och priser

Kostnaden för retreaterna är 900 kr inklusive mat och logi. Samfundsmedlemmar betalar 500 kr.

Vi börjar med kvällsmat kl. 18 på fredag och avslutar efter lunch på söndag.

Anmälan och kontakt

Julia Ryberg leder retreaterna.

För frågor och anmälan före 15 september, kontakta Birgit Aquilonius på birgitaquilonius@gmail.com eller 070-563 26 55.

Efter 15 september nås Julia på julia_ryberg@hotmail.com eller-070 730 49 79.