Höstnumret av Fredsbladet

Höstnumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa höstnumret av Fredsbladet – en e-tidning utgiven av Fredskommittén i svenska kväkarsamfundet.

I detta nummer kan du läsa om det som under Förenta nationernas nyss avslutade klimatkonferens (COP 26) blev elefanten i rummet: det oöverblickbara koldioxidavtryck som all militär verksamhet – från utvecklingen och produktionen av vapensystem till krig – ger upphov till.

I dag går allt större andelar av statsbudgetar, inte minst i Sverige, till just militär verksamhet. Så frågan vi vill ställa är: går det att värna om miljön och samtidigt rusta för krig?

Temat för detta nummer är alltså militarismen och miljön.

Läs numret här