Höstprogram - Svartbäcken

Höstprogram – Svartbäcken

Höstens retreater på Svartbäcken ägnas åt fyra historiska kväkarkvinnor. I stillhet betraktar vi deras liv och låter oss inspireras av deras ord. Retreaterna leds av fyra kväkarkvinnor, som hoppas levandegöra våra andliga mödrar.

Retreaterna börjar på fredag kväll kl. 18 och slutar efter lunch på söndag. Maten är vegetarisk. Kostnaden, 900 kr för dig som inte är medlem och 500 kr för dig som är medlem i samfundet, betalas till postgiro 51583-3. Ange retreatdatumet och ditt namn.

Om du har frågor eller vill anmäla dig når du samfundspedagogen Julia Ryberg på 070 730 49 79 eller info@kvakare.se

 

Från en utsiktspunkt: Ett möte med Jeanna Oterdahl

6 – 8 oktober

Jeanna Oterdahl (1879 – 1965) var lärare i Göteborg och författare till kända psalmer och sånger, men också till ett stort antal böcker, bland annat ”Från en utsiktspunkt” (1960).

Ledare: Sharon Gustafsson och Julia Ryberg

 

Kväkarrörelsens Moder: Margaret Fell

3 – 5 november

Margaret Fell (1614 – 1702) anslöt sig tidigt till kväkarrörelsen och var lika viktig som grundaren George Fox, hennes andre make. Genom sin bildning och samhällsposition kunde hon erbjuda den nyfödda rörelsen ett fysiskt och andligt hem. Sitt tillträde till kungen utnyttjade hon ofta för att föra fram kväkarnas fredsvittnesbörd och söka lindring för deras umbäranden under förföljelse. Själv satt hon i fängelse i sammanlagt 10 år för sin andliga övertygelse.

Ledare: Sue Glover Frykman och Julia Ryberg

 

Kära Ili, käraste Elin

1 – 3 december

Vi samlas kring utdrag ur brevväxlingen mellan Emilia Fogelklou och Elin Wägner, 1924 – 1949. Deras författarskap och verksamhet inom bland annat pedagogik och fredsarbete är fortfarande högaktuellt.

Ledare: Annika Hultman Löfvendahl och Julia Ryberg

 

Fira nyår på Svartbäcken

30 december – 1 januari

Nyår i enkel och andaktsfull gemenskap. En tid att blicka tillbaka på det gångna året och fundera över förhoppningar inför det kommande.

Vi utformar helgen tillsammans med sång, dans, lek, samtal, stilla andakt… i en finstämd blandning efter var och ens behov och önskningar. Vi sköter de praktiska sysslorna gemensamt.

Rekommenderat bidrag till kostnader för Svartbäcksgården: 300 kr – 600 kr. Vi delar på matkostnaderna.