Hur svarade politikerna?

Hur svarade politikerna?

Den 12 juli 2021 uppvaktade två medlemmar ur kväkarsamfundet Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning. Våra medlemmar överlämnade en skrivelse där en fråga ställdes: Varför har inte Sverige ställt sig bakom FN:s avtal om ett förbud mot kärnvapen? Samma skrivelse skickades till samtliga medlemmar och suppleanter i Utrikes- och Försvarsutskotten.

Vad blev resultatet?

Av de 85 politiker som fick skrivelsen svarade 14. Två svarade direkt, de andra tolv först efter att vi skickat ett följebrev där vi påminde om att hörnstenen i en demokrati är dialog mellan folket och de folkvalda.

Ingen svarade på frågan vi hade ställt, utan samtliga nöjde sig med att upprepa sina respektive partilinjer. Fem av svaren kom från partier som redan stödjer TPNW (The Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons).

Hur gick det då med UD? 

Här fick vi skicka två påminnelsebrev. Det var först sedan vi hänvisade till demokratins hörnsten som vi fick ett formellt svar. Inte heller nu ett svar på vår fråga, utan en presentation av den linje som UD företräder: ”Regeringens ställningstagande från 2019 att inte underteckna och ratificera TPNW ligger fast.” (Läs UD:s brevsvar här.)

Svaret var ju väntat.  Så vad uppnådde vi då, med vårt försök att genom dialog ”tala sanningen till makten”?

För det första tvingade vi politiker och UD-tjänstepersoner att stanna upp och för ett kort ögonblick lyssna på vår och folkets röst. Fyra av fem svenskar vill ju att Sverige ska ställa sig bakom TPNW.

För det andra fick vi UD att uppge exakt var Regeringen står.  Nu har vi någonting konkret att hänvisa till när politiker vid direkta frågor svävar på målet.

Likt ringar på vattnet har detta, UD:s officiella svar, skickats vidare till båda religiösa samfund och fredsorganisationer. Arbetet för en värld fri från kärnvapen kommer att fortsätta.

Vi tänker uppvakta UD den tolfte juli även nästa sommar. En rapport från årets uppvaktning kan du läsa här.