Bild av Jon Fosse

Intervju med Jon Fosse

Intervju med Jon Fosse i den amerikanska kväkartidskriften Friends Journal.

Nobelpristagaren Jon Fosse berättar här att han har kväkare i sin familj och att han har deltagit i kväkarandakter som vuxen.
Fosse är nu en praktiserande katolik som ser på andlig erfarenhet genom en kväkersk lins.
Friends Journals Sharlee DiMenichi intervjuade Jon Fosse via Zoom i februari 2024.
Relationen till kväkarna och begreppet Det inre ljuset har varit fundamentalt för skrivandet, berättar Jon Fosse.
Skrivande är lyssnande för honom. Och han hoppas åtminstone att detta ”Gud i mig” hjälper honom att höra vad han ska skriva.
Han hör naturligtvis inga röster, men han lyssnar till tystnaden.
En orsak till att Jon Fosse blev katolik var att han i sitt liv behövde en större och starkare gemenskap som stöd, än den lilla gruppen norska kväkare.
Mäster Eckhart har betytt mycket för Jon Fosse, som menar att George Fox skrev nästan exakt samma texter, som mystikern Eckhart 500 år tidigare.
Jon Fosse säger i intervjun: Jag kan åkalla Gud under nattvarden på liknande sätt som jag kan känna Guds närvaro under en kväkarandakt. Inte varje gång, men i en bra andakt och i en bra mässa, är det så. Så det är inte så stor skillnad.

Läs intervjun, som är på engelska, här:
https://www.friendsjournal.org/jon-fosse-interview-nobel-prize-literature/