Introduktionskvällar: Vilka är kväkarna?

Introduktionskvällar: Vilka är kväkarna?

Träffarna fortsätter över zoom, första tisdagen i varje månad kl. 19 – 20:30, med
början 3 oktober. Dessa är fristående kvällar.

Meddela Julia Ryberg om du vill delta, och berätta gärna om du har någon särskild
fråga du hoppas få besvarad. Hon skickar då en länk till dig.

Julia nås på julia.ryberg@kvakare.se eller 070 – 730 49 79