Intryck från dag för lärande om kväkarnas beslutsmetod

Intryck från dag för lärande om kväkarnas beslutsmetod

För kväkarna är ett möte för beslutsfattande en andakt, där de närvarande vänder sig inåt och söker vägledning. Ett beslut får växa fram till någon form av enighet har nåtts. Jag hade deltagit i större och mindre möten inom samfundet och var nyfiken på att lära mig mer. Alla som deltog hade inte själva erfarenheter av beslutsmetoden, men vi hade samtliga ett intresse av den, och av Vännernas traditioner generellt.

Wilhelm Dahllöf delade med sig av sin kunskap i ämnet och ledde olika övningar. Förutom samtal om hur metoden går till och vad de närvarande bör fokusera på, så kom reflektioner upp om beslutsfattande i andra sammanhang. Att låta det specifikt kväkerska få möta deltagarnas personliga erfarenheter blev för mig mycket meningsfullt. När en grupp människor ska besluta saker kan det göras så att gemenskapen stärks, trots att olika åsikter kommer till tals, och utan polarisering i låsta positioner. Jag uppfattar att kväkarnas metod öppnar för just det och att det även i andra sammanhang kan finnas möjlighet till liknande förhållningssätt. Tack till Ville och Torbjörn som ordnade dagen, och till alla som deltog och delade med sig.

— Sanna Fogelvik