Jag är full av hopp!

Jag är full av hopp!

”Jag är full av hopp!” Det är Showpoun Kumar Pauls budskap när Kväkarhjälpen möter honom utanför SUS huvudkontor i Netrakona. Han drömmer om ett klimatsäkert Bangladesh där alla lever i värdighet, under rättvisa villkor och fria från alla former av diskriminering.

Lyssna till Showpoun i en video på Youtube (intervjuare Görel Råsmark, produktion Arnold Langefors).