Januari- och februariprogram för Kväkargården

Januari- och februariprogram för Kväkargården

Många programpunkter sker digitalt via verktyget Zoom. Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Du får inloggningsuppgifter när du anmäler dig.

Föredrag: Raserier från staden vid gränsen – om författarinnan Anne-Marie Berglund

Söndag 31 januari, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Anne-Marie Berglund strävade i sitt författarskap efter att bryta sig loss från begränsande genrer och konventioner. Högt och lågt, ande och materia, tvära kast och ett (van)sinne för humor. Hon besökte även Kväkargården.

Föreläser gör Karl-Johan Rahm, Vänners vän och medlem i Anne-Marie Berglundsällskapet.

Ljusgrupp på Kväkargården

Måndag 1 februari kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Leds av Birgit Aquilonius.

Vilka är kväkarna – om kväkarnas tro och praxis

Tisdag 2 februari kl. 19.00 – 20.30

Är du nyfiken på kväkarna? Välkommen till en stunds samtal, information och inspiration varvat med stillhet. Alla är välkomna! Varje tillfälle är fristående.

Anmäl ditt intresse senast två dagar före till Julia Ryberg, samfundspedagog och ansvarig för träffarna. Du når Julia på julia_ryberg@hotmail.com eller via sms till tel. 070 730 49 79. Skriv ditt namn och något om de frågor/teman som du hoppas få beröra. Då får du länken till Zoom-mötet.

Building Peace together – samtalscirkel

Söndag 14 februari kl. 16 – 17

Vi läser och samtalar kring boken ”Building peace together – a practical resource”. Cirkeln leds av Kerstin Backman och Kerstin Arbring. För utförligare planering och anmälan, mejla: samtalscirkel@kvakare.se

Poesikväll på Zoom

Måndag 15 februari kl. 18 – 19

Vi läser och lyssnar till dikter ur tystnaden i andaktsfull gemenskap. 

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist.

Föredrag: Mystik och aktivism – berättelser från kväkarnas 370-åriga fredsarbete

Söndag 28 februari, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Julia Ryberg, Peter Jansson och Sharon Gustafsson aktiva i Fredskommittén inom Vännernas samfund.